Jaarbeurs Jaarverslag 2017

Jaarbeurs kijkt met trots terug op het afgelopen jaar, waarin we voor vele bijzondere ontmoetingen hebben gezorgd en onze toekomstvisie duidelijk onderstreepten. Lees hier meer over in dit jaarverslag.

Van de Vakantiebeurs tot de lancering van de campagne ‘Bijzondere ontmoetingen’

Scroll naar rechts en lees meer over de vier kwartalen van Jaarbeurs

Januari – Maart

jaaroverzicht-P1
 • Restaurant Speys opent haar deuren in Jaarbeurs
 • Vakantiebeurs telt ruim 108.000 bezoekers
 • Jaarbeurs bestaat 100 jaar
 • Motorbeurs telt bijna 100.000 bezoekers
 • BouwBeurs succesvol met bijna 75.000 bezoekers
 • Meer dan 900 exposanten tijdens VIV (Vakbeurs Intensieve Veehouderij) Asia

April – Juni

jaaroverzicht-P2
 • Onder het motto ‘Jaarbeurs naar de top’ doen 48 Jaarbeurs-medewerkers mee met een fiets-/wandeltocht in de Dolomieten
 • Samenwerking met Winy Maas van MVRDV aangekondigd ten aanzien revitalisatie van de Jaarbeurs venue
 • Lancering nieuw online platform: BouwBeurs.nl
 • BIM praktijkdag (Bouw Informatie Model) succesvol

Juli – September

jaaroverzicht-P3
 • Aankondiging installatie Tesla Powerpack van 400 kW (realisatie Q1 2018). Maakt het mogelijk om bij het complex geparkeerde auto’s met zonnestroom op te laden
 • Kinepolis Jaarbeurs festivallocatie van Nederlands Film Festival
 • Laatste keer KaMaSutra beurs
 • Jaarbeurs partner van het landelijke programma Diagnose Voeding & Gezondheid

Oktober – December

jaaroverzicht-P4
 • 40.000 bezoekers bij eenmalige terugkeer van Thunderdome
 • Jaarbeurs International organiseert voor het eerst Poultry Africa
 • Bright Day, grootste tech-event van Nederland, telt 22.000 bezoekers
 • KreaDoe bezoekersaantal, ruim 43.000 bezoekers, kent een spectaculaire stijging (13%).
 • Jaarbeurs Innovation Mile ( JIM) bestaat 1 jaar. Twintig scale-up bedrijven hebben zich aangesloten
 • Lancering campagne ‘Bijzondere ontmoetingen’
 • Aankondiging samenwerking met Prinses Maxima Centrum

Jaarbeurs staat midden in de samenleving

Om goed te laten zien wat onze invloed op de samenleving is, hebben we op deze pagina onze organisatie schematisch in beeld gebracht.

Scroll naar rechts om te zien welke middelen (input) we nodig hebben om ons business model (strategic choices and business activities) te ontwikkelen en om ten einde waarde te leveren voor onze stakeholders (output and outcomes).

De waarde vloeit voort uit de resultaten en effecten van ons business model. Voor de langere termijn willen we dat onze bedrijfsresultaten bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

waardecreatie-1-P1

Jaarbeurs (venue)

waardecreatie-1-P2

Vakkundige medewerkers

waardecreatie-1-P3

Klanten en bezoekers met een belang en/of interesse in specifieke industrieën

waardecreatie-1-P4

Kennis van industrieën (Expert in Bouw & Installatie, IT Pro/Media, Maakindustrie, Motor, Logistiek en Fiets)

waardecreatie-1-P5

Landelijk en internationaal netwerk

waardecreatie-1-P6

Leveranciers & partners

waardecreatie-1-P7

Solide financiële basis

waardecreatie-2-P1

Missie

We zetten handel in beweging door fysieke ontmoetingen samen te brengen

waardecreatie-2-P2

Ambitie

Een toonaangevende evenement- en congresorganisatie worden. Landelijk en op termijn ook internationaal.

waardecreatie-2-P3

Strategische pijlers

 • IJzersterke en duurzame Jaarbeurs (venue)
 • Intense klantfocus
 • Medewerkers in hun kracht
 • Betekenisvol zijn in de samenleving en (inter)nationale economie
waardecreatie-2-P4

Kernactiviteiten

 • We accommoderen en organiseren
 • We vergaren en delen kennis
 • We ontwikkelen en investeren in sterke eigen kernmerken en evenementen
 • We zijn de toegangs­poort tot Azië
waardecreatie-2-P5

Governance en Risicobeheersing

waardecreatie-P3

Waarde voor onze klanten

We bieden veelzijdige en kwalitatieve producten en diensten die handel in beweging brengen en tot bijzondere ontmoetingen leiden:

 • (Inter) nationale consumenten­- evenementen en vakbeurzen, met een focus op live events
 • Strategie summits
 • Kennisdeling en netwerken
 • Online platforms
 • Congres- en vergadercentra

Waarde voor de gemeente Utrecht en de maatschappij 

We zorgen voor economische bedrijvig­heid en bouwen aan een gezonde en duurzame Jaarbeurs, die bijdraagt aan een prettige leefomgeving en populariteit van de stad

Waarde voor onze medewerkers
We bieden een dynamische werkomgeving en bouwen aan een hechte organisatie met specialistische medewerkers die met een intense klantfocus fysieke ontmoetingen omzetten in bijzondere ontmoetingen

We kijken vooruit en willen bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals, daarbij ligt de focus op de volgende drie SDG’s.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-09
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11
E_SDG goals_icons-individual-rgb-12

Onze strategie: Focus en bouwen aan een duurzame Jaarbeurs

Jaarbeurs heeft een duidelijke ambitie: we willen een toonaangevende evenement- en congresorganisatie worden. Landelijk en op termijn ook internationaal.
Daartoe formuleerde we een visie en strategie, met als doel om de positie van Jaarbeurs te versterken en in relevantie te groeien.

Binnen de planningshorizon 2017-2021 richten we ons op:

› Het maken van fundamentele keuzes over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de missie.
› Het aanbrengen van focus binnen de organisatie
› Het leggen van een basis voor groei

Waardevolle ontmoetingen staan centraal om zo handel tot stand te brengen, kennis te delen en passie te beleven.

Scroll naar rechts voor onze strategische speerpunten

Om onze missie zo effectief mogelijk in te vullen zetten we in op vier pijlers en de onderstaande zes strategische speerpunten.

Missie
We zetten handel in beweging door fysieke onmoetingen samen te brengen.

Onze pijlers
> IJzersterke en duurzame Jaarbeurs
> Intense klantfocus
> Betenisvol zijn in de samenleving en (inter)nationale economie
> Medewerkers in hun kracht

Strategische speerpunten

speerpunt-1

Focus on Live Events

speerpunt-2

Revitaliseren venue

speerpunt-3

Groeistrategie accommodatie

speerpunt-4

Focus in merkportfolio Nederland

speerpunt-5

Gateway to Asia

speerpunt-6

Live solutions center

Solide basis voor verdere vooruitgang

Na een aantal mindere jaren hebben wij in 2017 het tij weten te keren.
Het jaar is winstgevend afgesloten. Dat is een resultaat om trots op te zijn. De nieuwe strategie die in december 2016 is ingezet, werpt zijn vruchten af. We hebben focus en discipline aangebracht en er is meer inzicht en bewustzijn rondom kosten en verdienmodellen. Dit draagt bij aan de effectiviteit van een efficiëntere Jaarbeurs-organisatie.

Scroll naar rechts voor onze kerncijfers

EBITDA

in € x 1 miljoen

kerncijfers-P1-1

EBITDA 2016

kerncijfers-P1-2

EBITDA 2017

Omzet naar activiteiten

in € x 1 miljoen

kerncijfers-P1-1-1

Vakbeurzen

kerncijfers-P1-1-2

Consumen­ten­beurzen

kerncijfers-P1-1-3

Evenementen

kerncijfers-P1-1-4

Congressen

kerncijfers-P1-1-5

Vergaderingen

kerncijfers-P1-1-6

Totaal

Kasstromen uit operationele activiteiten en netto-investeringen

in € x 1 miljoen

kerncijfers-P3-1

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

kerncijfers-P3-2

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

kerncijfers-P3-3

Mutatie in liquide middelen

Eigen vermogen en liquiditeit

in € x 1 miljoen

 

kerncijfers-P4-1

Eigen vermogen

kerncijfers-P4-2

Balanstotaal

kerncijfers-P4-3

Liquide middelen

kerncijfers-P4-4

Solvabiliteit

Samen maken we de VIV-beurzen tot een succes

Case study Impex – Richard Wentzel, Company Owner Impex Groep

Vanuit het hoofdkantoor in Barneveld, het hart van de intensieve veehouderij, ontwikkelt familiebedrijf Impex al twee generaties automatische systemen, waarmee dieren van schoon drinkwater worden voorzien.

“Naast een fabriek in Duitsland hebben we ook een vestiging in Gainesville, Georgia in de Verenigde Staten, maar onze klanten zitten over de hele wereld”, legt Richard Wentzel, directeur bij Impex, uit. “Daarom is het erg belangrijk dat we internationaal vertegenwoordigd zijn en onze aanwezigheid op de internationale vakbeurs voor intensieve veehouderij (VIV) helpt daar enorm bij. Met de VIV-organisatie en Jaarbeurs hebben we een jarenlange relatie, een partnerschap zou ik het willen noemen. Mijn vader heeft nog in de adviesraad van VIV gezeten en heeft de stap naar Azië meegemaakt. Ongeveer 30 jaar geleden was de eerste Aziatische VIV-beurs nog in Japan, maar daarna groot geworden in Bangkok. Een prachtige locatie, waar zowel exposanten als klanten graag komen. Vaak zijn we met meerdere vertegenwoordigers en op onze ‘thuisbeurs’, VIV Europe in Jaarbeurs, zijn we zelfs met acht collega’s.

Het persoonlijke contact met klanten is erg belangrijk, want ondanks alle digitale mogelijkheden werkt face-to-face contact toch altijd het beste om klantrelaties te onderhouden en om met potentiële klanten en dealers in contact te komen. Een beurs is een wezenlijk onderdeel van ons relatiebeheer en helpt ons om internationaal verder te groeien. Daar waar bevolkings- en welvaartsgroei plaatsvindt is het belangrijk voor ons om zichtbaar te zijn. Zo waren we erg blij om in 2017 de lancering van Poultry Africa in Rwanda mee te maken. Ook hier is de samenwerking met VIV een wisselwerking: we delen kennis en samen maken we de beurzen tot een succes”.

Scroll naar rechts voor meer case studies

Het Stationsgebied wordt groter, groener, gezonder en gezelliger

Case study Het Stationsgebied – Wethouder Victor Everhardt

“Jaarbeurs is ooit opgericht door een ondernemer en wethouder uit onze stad en al meer dan 100 jaar met Utrecht verbonden. Dat schept een historische band. Een heel prettige band, want Jaarbeurs draagt bij aan de economische voorspoed van Utrecht en de Utrechters. Het is een kloppend hart in onze stad met veel ontmoeting en dynamiek rond economie, kennisontwikkeling, cultuur en amusement”, zegt Victor Everhardt, wethouder en portefeuillehouder van onder andere het Stationsgebied, van de gemeente Utrecht.

Voor de komende jaren hebben we grote uitdagingen, maar bovenal kansen te benutten. We willen zowel de regio als de stad Utrecht sterker maken, vanuit een gezamenlijke visie op de toekomst. Healthy urban living, oftewel gezond stedelijk leven, is daarbij uitgangspunt. Na Londen is Utrecht nu al de meest competitieve regio van de Europese Unie. Het is niet voor niets dat het centrumgebied van Utrecht door de EU is aangewezen als één van de ontwikkelgebieden waar het gaat gebeuren.

Jaarbeurs en de gemeente Utrecht hebben elkaar hard nodig om tot resultaat te komen in het Stationsgebied. Samenwerking was één van mijn opgaven en ik ben trots dat we de gezamenlijke ontwikkelovereenkomst  konden sluiten. Jaarbeurs wil zich concentreren in het Beurskwartier, maar heeft minder oppervlakte nodig. Daarom zijn er nu 8 hectaren vrij voor stedelijke ontwikkeling in het Stationsgebied. Samen werkten we de randvoorwaarden uit voor duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit.

In 2025 telt de stad naar verwachting rond de 400.000 inwoners, dat betekent dat er ongeveer 50.000 nieuwe Utrechters bij komen. Zo’n 10.000 tot 12.000 hiervan vestigen zich in het Stationsgebied; in de pakweg 5.500 nieuw te bouwen woningen. Het nieuwe centrumgebied wordt groter, groener, gezonder en vooral ook gezelliger met de bioscoop, nieuwe cafés, restaurants, vele werkplekken en uiteraard de vernieuwde Jaarbeurs. Dat is goed voor Utrecht en uiteindelijk ook voor Nederland. Ik kijk er naar uit dat de schop de grond in gaat.

Beeld: ©cu2030.nl

JIM is een speelplaats voor ontmoeting, interactie en samenwerking

Case study JIM – Philip Idenburg, Managing Partner BeBright

“Met ons bureau werkten we al geruime tijd met een ecosysteem van partijen aan innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, voornamelijk op het gebied van Life Sciences & Health. Het ontbrak ons echter aan een gemeenschappelijk plek waar we met anderen konden samenwerken”, zegt Philip Idenburg, managing partner bij BeBright.

We wilden een gedeelde ruimte waar we ons samen met anderen volledig konden richten op het creëren van zorginnovatie, een belangrijk thema voor Nederland voor de komende 30 jaar. Dit sloot aan bij de visie van Jaarbeurs, die tevens een plek wilde creëren voor scale-ups. Bij wijze van impuls startten we op de zesde etage van het Beatrixgebouw de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM). Hiermee zitten we dus midden in het land en pal naast Utrecht CS.

JIM past bij het bredere thema en initiatieven op het gebied van Healthy Urban Living, waar de gemeente Utrecht op inzet. Bedrijven in JIM houden zich bezig met gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit van stedelijk leven en slimme en duurzame groei. Er is een open structuur waardoor JIM op een natuurlijke wijze een speelplaats voor ontmoeting, interactie en samenwerking wordt.

Door de verbinding met Jaarbeurs, met miljoenen bezoekers en duizenden bedrijven in uiteenlopende sectoren en branches, is JIM het ideale platform om innovaties te testen, te verbeteren en te vermarkten. In april 2018 organiseren we samen met de Jaarbeurs het openingscongres van de Zorg & ICT beurs dat in het teken zal staan van zorgtransformatie. En samen met andere leden van de JIM werken we aan concrete zorginnovatie en nieuwe technologische zorgoplossingen. Die synergie was mijn droom.

In de komende jaren willen we nog meer partijen naar JIM toe halen en idealiter zelfs verdubbelen, zodat we kennis, kunde en kapitaal bij elkaar brengen. Dit zal tot nog meer creativiteit en impactvolle innovaties leiden”.

KreaDoe is zo inspirerend!

Case study KreaDoe – Daniëlle van der Linden

“Ik ben afgelopen jaar voor de zesde keer naar KreaDoe geweest, zegt Daniëlle van der Linden, bezoekster van KreaDoe. “Het is echt hét event voor iedereen die houdt van handgemaakt en DIY. Meestal ga ik twee dagen. De eerste dag gebruik ik om nieuwe ideeën op te doen en op dag twee volg ik diverse workshops. Er is vaak zoveel nieuws op hobbygebied en ik wil echt alles meemaken.

Ik heb een hele leuke workshop gedaan over handlettering met brushpennen en uiteraard een workshop over haken, mijn grootste hobby. Ik wist niet dat je met zoveel verschillende, vaak hysterische, kleuren kon haken. Ik ben dat thuis meteen gaan toepassen. Andere hobby’s zijn sieraden maken, verven met krijtverf, stempelen en bullet journaling.

De sfeer op KreaDoe is supergezellig en je kunt ideeën delen met medehobbyisten. Tijdens de workshops kom je al snel met iemand in gesprek en dat gaat toch sneller dan via internet. Ik kom altijd met veel nieuwe spullen thuis, zoals een nieuw stempelkussen, leren labels of mooie wol om een omslagdoek te kunnen haken. Soms heb ik wel twee tassen vol”.